ЕЕ во Македонија

 

- ЕЕ И ОИЕ ВО МАКЕДОНИЈА - СОСТОЈБА 1.1.2013

.- ПРАВИЛНИК ЗА ЦЕНИ НА ГЕОТЕРМАЛНА EНЕРГИЈА

- ПРАВИЛНИК ЗА EНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ

- ПРАВИЛНИК ЗА СТРУЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ EНЕРГИИ

- СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА (МАНУ)

- СТРАТЕГИЈА ЗА ОИЕ (МАНУ)

- ДОГОВОР меѓу Министерството за економија, Австриската агенција за развој и Државниот секретаријат за економски работи (SECO) на Швајцарската конфедерација

- КАТАЛОГ НА УСВОЕНИ МАКЕДОНСКИ СТАНДАРДИ

- ПРАВИЛНИК ЗА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ ОИЕ

- COUNTRY ENERGY PROFILE

- ПРИРАЧНИК за постапка за иградба на електрани за производство на електрична енергија од сончева енергија

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Пилотобјект
Проектен концепт
Вештачење (превод)
Известување од Топлификација (заштеда на грејна енергија од 50%).

 

 

 

 

© Copyright by GEC 2008. Сите права се задржани.


Линкови

Договор за соработка ЕА/ГЕЦ

 

 

Site Meter