ГЕЦ Пилотобјект

Факултетот за бизнис економија ФБЕ во рамките на активностите на својот Центар за енергетска ефикасност (www.gec.mk) учествува во проектот на ADA (Austrian Development Agency) „Енергетска ефикасност со акцент на фасадна технологија”. Во предвидената проектна задача „Пилотпроект” се врши енергетска санација на градежниот објект во кој се наоѓа ФБЕ, ул.„Коста Новаковиќ”бр.8, Скопје. Предвидена е комплетна термичка санација на фасадата со KSINTI (дебелина 15 cm) како и термичка изолација на кровот. За ефектите на Проектот ќе биде изработена посебна студија за резултати и мониторинг. Крајна цел е самостојно снабдување на објектот со грејна енергија преку подршка од Солар-термички колектори и со тоа исклучуванје на објектот од сегашниот приклучок на Топлификација. Работите ги изведува австриската фирма STO која е водечка во светот за овој вид градежни работи.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3
Пилотобјект
Проектен концепт
Вештачење (превод)
Известување од Топлификација (заштеда на грејна енергија од 50%) 

© Copyright by GEC 2008. Сите права се задржани.

Линкови

Договор за соработка ЕА/ГЕЦ

 

 

Site Meter