Сервис

Во рамки на нашите активности, вршиме термовизиско снимање на градежни објекти со вклучена оценка на резултатите од снимањето, сопствена термовизиска камера и соодветен софтвер.

.
.

Термовизиската снимка на градежниот објект е едноставен метод за утврдување на проблематичните точки, во смисла на градежно-физичките својства на објектот и прв показател за чекорите за санација на објектот.

.

 


Пилотобјект
Проектен концепт
Вештачење (превод)
Известување од Топлификација (заштеда на грејна енергија од 50%).

 

 

 

 

© Copyright by GEC 2008. Сите права се задржани.


Линкови

Договор за соработка ЕА/ГЕЦ

 

 

Site Meter