Школa за обновливи енергии и енергетска ефикасност 

 

Наставен план

Котизација

 

Подготовка за полагање  курс 1, 2, 3 и 4

За темите Солартермија и Фотоволтаик  ГЕЦ подготви соодветна литература која го опфаќа материјалот обработен при обуките. Направен е превод од германски на книгите кои ДГС ги користи при обука на истите теми во своите Соларни Школи во Германија.

Слушателите-учесници на првите три курса ( Солатермија, Фотоволтаик вмрежени и фотоволтаик островски системи) кои се заинтересирани за полагање можат да се пријават и подигнат литература во ГЕЦ.

Начин на полагање 

1.       Припремен испит на кој ке биде објаснет начинот на полагање, темите кои се опфатени со полагањето , на што треба да се обрне внимание

2.       Полагање во писмена форма

За  Темите Солартермија и Фотоволтаик припреен испит  крај на месец март 2011 , а испит средина на месец  април 2011. Точните термини ке следат во договор со учесниците

Книгата за темата на последниот курс  ( Енергетска ефикасност ) е во припрема и би требала да биде готова и излезе од печат во април 2011.

Начин на полагање ист како претходно, термините би се поместиле за крај на мај и почеток на јуни 2011.

 

 

 

 

 

 

 


Пилотобјект
Проектен концепт
Вештачење (превод)
Известување од Топлификација (заштеда на грејна енергија од 50%).

 

 

 

© Copyright by GEC 2008. Сите права се задржани.


Линкови

Договор за соработка ЕА/ГЕЦ

 

 

Site Meter